Skuteczność w walce z zakażeniami i stanami zapalnymi skóry

Niezastąpiony przy skaleczeniach, oparzeniach,
zakażeniach skóry.

Szczegóły

Zadrapania i rany

Stosowany, na drobne zadrapania i powierzchowne rany skóry, Tribiotic® chroni przed rozwojem zakażeń bakteryjnych, przyspiesza gojenie oraz minimalizuje ryzyko powikłań.

Stany zapalne

Stany zapalne są idealnym miejscem dla rozwoju bakterii. Mogą one występować, nie tylko po urazach, ale także po zabiegach kosmetycznych, tatuażach, czy piercingu. Tribiotic® minimalizuje zagrożenia i ryzyko infekcji.

Oparzenia

Tribiotic® stosowany zgodnie ze wskazaniami na ulotce lub wedle wskazań lekarza czy farmaceuty, idealnie nadaje się do stosowania na drobne oparzenia, minimalizując objawy i płynące ze zmian - zagrożenia.

Wygoda i skuteczność

Tribiotic® to lek zawierający trzy, odpowiednio dobrane antybiotyki. Ich synergistyczne działanie zwalcza większość znanych bakterii. Tribiotic® dostępny jest w formie 1g saszetek oraz tubek: 5g i 14g. Tym samym, możesz dobrać opakowanie do preferowanego, lub wskazanego trybu leczenia. Saszetki idealnie sprawdzą się w podróży, tubki zaś w domowej apteczce.

Dostępność

Nasze preparaty znajdziesz w aptekach na terenie całego kraju

Znajdź aptekę
logo-vitana_acne

Ulotka - informacja dla pacjenta

TRIBIOTIC®, (400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m.)/g, maść
(Bacitracinum zincum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas)

Co to jest lek Tribiotic® i w jakim celu się go stosuje:

Tribiotic® jest lekiem w postaci maści do stosowania miejscowo na skórę. Lek zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym, takie jak: bacytracyna, neomycyna oraz polimyksyna B. Lek ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego.

Tribiotic® jest wskazany w zapobieganiu rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tribiotic®:
Kiedy nie stosować leku Tribiotic® :
- jeśli pacjent ma uczulenie na neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub pozostałe składniki tego leku (wymienione w punkcie 6);
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt: „Dzieci i młodzież”);
- na błony śluzowe;
- do oczu;
- na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry;
- na rany głębokie lub kłute;
- na ciężkie oparzenia;
- na sączące zmiany chorobowe skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tribiotic® należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli nie ma poprawy, w razie pogorszenia objawów lub wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych, jak wysypka, świąd, objawy podrażnienia i silnych odczynów alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Tribiotic® i skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjenta wystąpi silna reakcja uczuleniowa, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Tribiotic® natychmiast zwrócić się do lekarza. Jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek antybiotyk z grupy aminoglikozydów lub polimyksyn, to może być również uczulony na ten lek. Nie należy stosować leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, ponieważ jego substancje czynne po wchłonięciu do krwi mogą spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i działać toksycznie na układ nerwowy. Lek Tribiotic® należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami nerek i/lub zaburzeniami słuchu, ze względu na ryzyko toksycznego działania tego leku na nerki i słuch. Stosowanie leku Tribiotic® jednocześnie z innymi lekami o szkodliwym działaniu na nerki i słuch, może nasilać działanie tych leków (patrz punkt: „Tribiotic® a inne leki”).

Dzieci i młodzież:
Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko toksycznego działania tego leku na słuch i nerki.

Tribiotic® a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Po zastosowaniu maści Tribiotic® na dużą powierzchnię skóry lub na uszkodzoną skórę, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. W szczególności należy poinformować lekarza:- jeśli pacjent przyjmuje doustnie neomycynę (antybiotyk), ponieważ jednoczesne jej stosowanie z lekiem Tribiotic® może nasilić ryzyko reakcji uczuleniowych;- jeśli pacjent stosuje leki mogące uszkadzać nerki i narząd słuchu, takie jak silnie działające leki moczopędne, np. kwas etakrynowy. Leki te podawane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi, zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty włącznie, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania tego leku;- jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje doustnie lub stosuje miejscowo antybiotyki aminoglikozydowe lub inne leki o możliwym szkodliwym działaniu na nerki lub układ nerwowy, ponieważ może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak odpowiednich badań, nie należy stosować leku w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Nie jest zanany wpływ leku Tribiotic® na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych. W trakcie leczenia, zwłaszcza długotrwałego, może wystąpić:
- zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów;
- ogólnoustrojowe i miejscowe objawy nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie i inne objawy podrażnienia);
- uszkodzenie słuchu;
- uszkodzenie nerek.
Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Tribiotic® i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C 02-222
Warszawa
tel: +48 22 49 21 301
fax: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Jak stosować lek Tribiotic®:
Ten lek należy zawsze stosować tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Do stosowania na skórę.

Zalecana dawka:
Stosować jeden do trzech razy na dobę.
Cienką warstwę leku należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu. W razie konieczności miejsce po nałożeniu maści można przykryć jałowym opatrunkiem. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tribiotic®:
W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Tribiotic® lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Tribiotic® stosowany w dużych dawkach i na duże powierzchnie skóry, rany lub na uszkodzoną skórę, może działać toksycznie na nerki, słuch i układ nerwowy. Niebezpieczeństwo to dotyczy przede wszystkim osób z zaburzoną czynnością nerek.

Pominięcie zastosowania leku Tribiotic®:
Należy kontynuować stosowanie leku bez zwiększania następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zawartość opakowania i inne informacje:
Co zawiera lek Tribiotic®:
- Substancjami czynnymi leku są: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan,
bacytracyna cynkowa.
1 g maści zawiera 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5 mg neomycyny siarczanu
i 5000 j.m.polimyksyny B.
- Pozostałe składniki: wazelina biała.

Jak wygląda lek Tribiotic® i co zawiera opakowanie:
Lek ma postać jednorodnej maści koloru lekko żółtego. Opakowanie: tuba lub saszetka, w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowań:
1 tuba po 5g
1 tuba po 14g
1 tuba po 28g
10 saszetek po 0,5g
10 saszetek po 1g
10 saszetek po 1g i 10 plastrów z opatrunkiem.
Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Kato Labs Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 138/82
00-004 Warszawa.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
08.01.2024 r.
Jak przechowywać lek Tribiotic®:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte, w celu ochrony przed wilgocią. Leku nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.