A medicament that fights colds, as well as all its bothersome symptoms

Grypolek® effectively affects every symptom that accompanies a cold: headache, muscle pain or throat pain, runny nose and cough. Thanks to this, we will quickly feel general relief, which will translate into our better functioning and well-being.

Details

Grypolek®, that is how effectively
fight colds

Manufacturers are outdoing each other in offering more and more new medicines for colds.
A patient who wants to recover quickly often uses the indifferent preparation, but very often it turns out that the improvement occurs only partially. This is because many drugs perform selectively. However, the situation is different in the case of Grypolek®. So what distinguishes it from other competitve products?

Fever and pain

They are the first symptoms that inform us about the situation, that our body has fallen victim to an infection. The paracetamol contained in Grypolek®, quickly restores the correct body temperature and reduces pain that occurs during infection.

Runny nose

Grypolek® effectively reduces swelling of blood vessels, thanks to which we can fully breathe a sigh of relief, with no stuffy or dry nose effect.

Cough

Whether it is dry or it is wet, it always interferes with our normal activities.The ingredients of Grypolek® not only soothe its intensity, but also facilitate expectoration.

Grypolek® is a medicine, different from all the others

First of all, Grypolek® has a comprehensive effect on every, not only some, symptoms of a cold:

Fever

The finding of fever in the body, indicates not only an increase in body temperature, but also a number of inflammatory processes caused by viral or bacterial infections.

Ache

Pain can be defined as the reaction of the nervous system to irritating impulses. They can come from the body, but this is not always the case. In colds, the most common pain is headache and muscle aches.

Dry and wet cough

Coughing is the body's defense mechanism to help clear the airways. A dry (non-productive or barking) cough does not cause the expectoration the mucus. It results from irritation of the bronchial mucosa. It is tiring and troublesome. A wet (productive) cough occurs most often as a consequence of a dry cough. Its characteristic feature is expectoration of the remaining secretions.

Blocked nose and runny nose

A runny nose and stuffy nose are the most common symptoms of a cold. By defending itself against germs, the body produces a secretion that blocks free breathing.

What about a runny nose?

When using Grypolek® the saying: "A treated runny nose and untreated, lasts equally a week"
is not justified. Pseduoephedrine contained in the preparation very quickly reduces nasal congestion, constricting dilated blood vessels. At the same time, it does not leave a feeling
of dryness and destruction of the mucosa, when the runny nose subsides.

How does Grypolek® work?

Thanks to appropriately selected substances, Grypolek®, acting on the above symptoms, fights each of them, at the same time with equal intensity.

SUBSTANCES

Thanks to active substances: dextromethorphans and guaifenesin, Grypolek® effectively fights dry and wet cough. Paracetamol has analgesic and antipyretic effects. Psudoephedrine reduces the swelling and congestion of the nasal mucosa.

EFFECTIVENESS

Grypolek® has a comprehensive effect on every type of pain that occurs with colds and flu. It supports the fight against cough and runny nose. It works quickly and effectively. It improves airway patency, cleans the sinuses and nose. You will feel better just after the first dose of the medicine.

INTENDED USE

Medicinal product Grypolek® can be used in flu and cold conditions, by adults and children over the age of 6. Once we use it, we will quickly feel general relief, which will translate into our better functioning.

Accessibility

You can find our preparations in pharmacies
all over the country

Find the pharmacy
logo-vitana_acne

Read the leaflet

Co to jest lek Grypolek® i w jakim celu się go stosuje:

GRYPOLEK®, 24 tabletki powlekane
Paracetamolum + Guaifenesinum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphani hydrobromidum

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:
1 tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku i 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku.
WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH:
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, Opadry Yellow Y-5-12821: Hypromeloza,
Hydroksypropyloceluloza (E 463), Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol, D&;C Yellow # 10 Al.Lake, FD&;C Yellow # 6 Al.Lake, wosk Carnauba (E 903).
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
tabletki powlekane.
SPOSÓB I DROGA PODANIA:
Doustnie. Zazwyczaj stosowana dawka leku GRYPOLEK®, to:
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 8 tabletek na dobę, lub wg przepisu lekarza.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 4 tabletki na dobę, lub wg przepisu lekarza. Dorośli nie powinni przyjmować leku przez okres dłuższy niż 10 dni, a dzieci 5 dni. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Inne ostrzeżenia specjalne:
Ostrzeżenia i środki ostrożności.
Lek zawiera paracetamol.
Leku Grypolek® nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, sympatykomimetyki (leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) oraz pochodne morfiny ze względu na ryzyko przedawkowania. Nie stosować dawek większych niż zalecane. Należy zasięgnąć porady lekarza jeśli kaszel utrzymuje się ponad 7 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni. W przypadku gdy wystąpi nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem. Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz niedożywionych zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u osób ze zwolnionym metabolizmem, np. u osób w podeszłym wieku, ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem dekstrometorfanu. Lek zawiera barwniki azowe, które mogą powodować reakcje alergiczne.
Instrukcja użycia:
Działanie i wskazania do stosowania:
GRYPOLEK® jest to lek złożony z czterech substancji czynnych, stosowany w ogólnych stanach przeziębienia, bólach głowy i mięśni, gorączce, bólach gardła, nieżycie nosa oraz kaszlu spowodowanym przeziębieniem. Paracetamol wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Chlorowodorek pseudoefedryny obkurcza naczynia krwionośne, a tym samym udrażnia nos i zatoki ułatwiając swobodne oddychanie. Bromowodorek dekstrometorfanu działa skutecznie przeciwkaszlowo, szczególnie w przypadku suchego, drażniącego kaszlu. Gwajafenezyna jest środkiem wykrztuśnym, który pobudza błonę śluzową oskrzeli do produkcji śluzu. Powoduje rozrzedzenie i upłynnienie wydzieliny, co ułatwia jej odkrztuszanie.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do lat 6. Nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, utrudnione oddawanie moczu związane z chorobami prostaty, ciężka niewydolność nerek i wątroby, niedokrwistość. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Stosowanie leków przeciw chorobie Parkinsona, leków przeciwdepresyjnych, zawierających inhibitor monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.
Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:
Leki przyśpieszające opróżnianie żołądka, np. metyklopramid przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające jego opróżnianie np. propantelina, a także cholestyramina i wszystkie cholinolityki mogą opóźniać jego wchłanianie. Paracetamol stosowany razem zryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby, natomiast z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie tej substancji na szpik kostny. Paracetamol wydłuża okres półtrwania chloramfenikolu oraz zwiększa jego toksyczność, może nasilać także działanie leków przeciwzakrzepowych (kumaryny).Obserwacje interakcji między symaptykomimetykami (efedryna, noradenalina) i lekami hipotensyjnymi o działaniu ośrodkowym (gwanetydyna, metylodopa) wskazują, że stosowanie pseudoefedryny może powodować wzrost ciśnienia tętniczego i zaburzenia rytmu serca. Leki hamujące funkcjonowanie cytochromu CYP2D6 np. fluoksetyna, haloperidol, chinidyna, wenlafaksyna mogą powodować hamowanie metabolizmu dekstometorfanu. Równoczesne stosowanie leków zawierających pseudoefedrynę oraz niektórych środków dietetycznych zawierających pochodne efedryny zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji nie stosować z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) oraz w ciągu dwóch tygodni od zakończenia leczenia, a także z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny.
Ciąża i karmienie piersią:

Leku GRYPOLEK® nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
W czasie stosowania leku GRYPOLEK® należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. senność, halucynacje.
Działania niepożądane:

Każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Substancje czynne wchodzące w skład leku GRYPOLEK® rzadko powodują wystąpienie następujących działań niepożądanych, nudności, wymioty, zgaga, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi, w postaci: niedokrwistości(zespół objawów chorobowych spowodowany niedoborem żelaza), methemoglobinemii (stan, w którym hemoglobina zawiera trójwartościowy zamiast dwuwartościowego jon żelaza, tracąc zdolność do przenoszenia tlenu), agranulocytozy (choroba, wywołana znacznym zmniejszeniem się liczby granulocytów, jednego z rodzajów białych krwinek) zawroty głowy, zaburzenia widzenia, czucia i smaku, senność, niepokój, nerwowość, halucynacje, pobudzenie psychomotoryczne. Lek może powodować wystąpienie napadu astmy oraz zmiany skórne. Inne działania niepożądane to: zaburzenie czynności nerek, kamica moczowa (choroba związana z kształtowaniem się kamieni w nerkach) oraz zatrzymanie moczu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione powyżej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przedawkowanie:
Nie stosować dawek większych niż zalecane, ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, które mogą objawiać się zaburzeniami ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha, żółtaczka, biegunka oraz układu nerwowego: zaburzenia psychiczne, senność, a także zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, m.in. zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego. W przypadku wystąpienia ww. objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Podmiot odpowiedzialny
i Wytwórca:
KATO Labs Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 138/82,
00-004 Warszawa.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4394, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacje o kategorii dostępności:
Lek wydawany bez recepty.